فرم ثبت نام باشگاه مستندسازی

ثبت نام باشگاه مستندسازی

نام(Required)
سابقه عضویت در مجموعه های فرهنگی دارید؟(Required)
تا به حال تجربه کار با نرم افزار های ویدئویی و گرافیکی را داشته اید؟(Required)
کدام موارد از لوازم زیر را دارا می باشید؟(Required)
تجربه کدام موارد زیر را دارید؟(Required)
حتی در بسیار بسیار سطح مبتدی
توضیح دهید.
من با علاقه و تمایل وارد باشگاه مستندسازی می شوم، حتما تمامی آموزش ها را با توجه خواهم دید و تمارین را با تمرکز بالا انجام خواهم داد و متعهد می شوم جلسات را به صورت منظم شرکت کنم و به صورت هماهنگ با منتور برنامه های باشگاه مستندسازی را پیش ببرم و از انتشار فیلم های جلسات آموزشی باشگاه در فضای عمومی، خودداری نمایم و همچنین بعد از ورود به دنیای مستندسازی همواره بکوشم با بکارگیری از دانش و مهارت های کسب شده و ساخت آثار موثر، در جهت رشد و شکوفایی جامعه خود قدم بردارم.(Required)