پرسشنامه

مشخصات فردی

سوالات پرسشنامه

1. قرار است یک آزمون استعدادسنجی (مثل همین آزمون) بدهی، ترجیح می‌دهی توضیحات و نحوه آزمون دادن را به چه صورتی دریافت کنی؟
2. فرض کن با دوست خود در پارکی قرار داری و آدرس آن پارک را حدودی بلد هستی. روش(هایی) که برای پیدا کردن پارک به کار می‌بری نزدیک به کدام یک از گزینه‌ها است؟ (با فرض این که به نقشه آنلاین دسترسی نداری)
3. فرض کن می‌خواهی غذای ساده‌ای(مثل عدس‌پلو و...) را درست کنی ولی به صورت دقیق دستور پخت آن را بلد نیستی. برای پخت غذا چه می‌کنی؟
4. می‌خواهی یک بازی فکری را یاد بگیری. کدام روش(ها) را برای خود مناسب می‌دانی؟
5. نیازمندِ یادگیری قابلیتی در تلفن همراه یا رایانه خود هستی و چند سایت آن را آموزش داده‌اند. کدام‌(ها) را برای یادگیری انتخاب می‌کنی؟
6. ترجیح می‌دهی معلم، درسی مانند تاریخ را به کدام روش‌(ها) تدریس کند؟
7. فرض کن یک میز را به تازگی خریده‌ای و باید خودت قطعات آن را به هم متصل کنی. چگونه این‌کار را انجام می‌دهی؟
8. قرار است در کلاس مطلبی را ارائه بدهی. کدام شیوه‌ یا شیوه‌های زیر را برای ارائه‌ی خود انتخاب می‌کنی؟
9. وقتی در حال یادگیری مطلب یا فعالیتی هستم ترجیح می‌دهم:
10. ترجیح می‌دهی برای یادگیری یک مطلب به کدام دسته از سایت‌ها و شبکه‌های مجازی مراجعه کنی؟ شبکه‌های اجتماعی و سایت‌هایی که....
11. می‌خواهی درباره یکی از جاذبه‌های طبیعی یا تاریخی استان خود اطلاعاتی به دست بیاوری. از کدام روش یا روش‌ها برای کسب اطلاعات استفاده می‌کنی؟
12. قصد خرید یک گوشی همراه را دارید و به حدودی مدل مورد پسند خود را پیدا کرده‌اید. کدام گزینه یا گزینه‌ها تصمیم شما را در خریدن آن قطعی می‌کند؟
13. فرض کن معلم علوم هستی. کدام یک از شیوه‌ یا شیوه‌های زیر را برای تدریس کردن انتخاب می‌کنی؟
14. مدیر مدرسه‌ات از تو خواسته است تا یک محتوا یا فعالیت برای معرفی مدرسه به دانش‌آموزان جدید طراحی کنی. کدام یک از روش(ها) را استفاده می‌کنی؟
15. مدرسه‌ی شما نیاز به بازسازی دارد. یک خیّر به شما معرفی شده است که او را قانع کنید تا مبلغ بازسازی را در اختیار شما قرار بدهد. شما از کدام گزینه(ها) زیر استفاده می‌کنید؟
16. یک اردوی علمی از موزه یا نمایشگاهی در پیش است و قرار است هر دانش‌آموز بعد از اردو مطالبی که یاد گرفته است را در کلاس ارائه دهد. شما به چه شیوه‌ای اطلاعات را کسب می‌کنید تا در کلاس ارائه موفق‌تر داشته باشید؟