نظرسنجی دوره کارآ

این فرم به منظور نظرسنجی دوره تربیت مربی کارآ مورخ 18 ام و 19 ام خرداد 1402 طراحی شده است. از مربیان عزیز درخواست می گردد که فرم زیر را با دقت تکمیل نمایند.

در صورت رضایت از هر اقدام مقدار 5 و در صورت عدم رضایت عدد 1 را انتخاب کنید.

بخش اجرای کارسوق ها

جذابیت کارسوق‌های اجرا شده?
الهام بخش بودن کارسوق‌ها برای شما
اثرگذاری کارسوق‌های اجرا شده بر روی دانش‌آموزان
نو بودن محتوا و قالب

بخش ارائه ی ابتدایی

تسلط آقای قادری به موضوع
نحوه ارائه‌ی محتوا و مطالب
مفید و قابل استفاده بودن مطالب ارائه شده

اجرایی

پذیرایی
نظم در اجرای برنامه‌ها
راحتی و آرامش محل برگزاری
برخورد عوامل