دوره آموزش نرم افزار پریمیر ویژه‌ی تدوین مستند

معرفی دوره آموزش نرم افزار پریمیر ویژه‌ی تدوین مستند توسط آقای محمدرضا محب آل عبا تدریس شده که تدوینگر و مستندساز هستند و از آثار ایشان میتوان به قصه بهم رسیدن، مجموعه مستند کرونا و نیمه پر لیوان، مجموعه مستند یه لقمه نان، مستند ننه مخمل، مجموعه مستند ماندگار و … اشاره کرد. سرفصل های […]

دوره آموزش نرم افزار پریمیر ویژه‌ی تدوین مستند
۸۵

معرفی دوره

جلسات دوره
نوع دوره
فیلم آموزشی
سطح دوره
نیمه حرفه ای