دوره انتقال تجربه کارگردانی مستند

معرفی دوره دوره انتقال تجربه کارگردانی مستند توسط آقای صدرا علی بک تدریس شده که خودشان در دوران دانش آموزی ساخت مستند را با تولید مستند “مرثیه ای برای یک رویا” آغاز کردن پس از آن کار هایی تحت عنوان های دیوانگی، استیلا، آنتی کرونا، سقوط و … را تولید کرده اند، سرفصل های دوره […]

دوره انتقال تجربه کارگردانی مستند
۳۸

معرفی دوره

جلسات دوره
سطح دوره
نیمه حرفه ای