دوره تصویربرداری

معرفی دوره تصویربرداری نیمه حرفه‌ای توسط آقای محمد کریمی تدریس شده که سابقه و تجربه تصویربرداری و عکاسی حرفه ای در حوزه های برنامه سازی و مستند و تئاتر و تبلیغات دارند و در این دوره سعی شده تا ساختمان دوربین، مثلث نورسنجی، نورپردازی، تکنیک های فیلمبرداری، ابزار فیلم برداری، حرکت ها و نما ها […]

دوره تصویربرداری
۶۳

معرفی دوره

جلسات دوره
نوع دوره
فیلم آموزشی
سطح دوره
نیمه حرفه ای