ترم پنجم کارآته (کمربند آبی)

برای شرکت در این دوره باید دوره کمربند قرمز طی کرده باشی!

ترم پنجم کارآته (کمربند آبی)
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
مدت دوره
یکماه