ترم چهارم کارآته (کمربند قرمز)

برای شرکت در این دوره باید دوره کمربند سبز طی کرده باشی!

ترم چهارم کارآته (کمربند قرمز)
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
مدت دوره
یکماه