ترم سوم کارآته(کمربند سبز)

برای شرکت در این دوره باید دوره کمربند زرد را طی کرده باشی!

ترم سوم کارآته(کمربند سبز)
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
مدت دوره
یکماه