ترم دوم کارآته (کمربند زرد)

برای شرکت در این دوره باید دوره کمربند سفید را طی کرده باشی!

ترم دوم کارآته (کمربند زرد)
معرفی دوره
دیدگاه‌ها ۰
ارسال دیدگاه جدید
مدت دوره
یکماه